Om Proval

Er verksamhets utveckling och framgång är vår verksamhets drivkraft!

PROVAL – konsultbolaget som tillhandahåller kvalificerad kompetens inom ekonomi och förvaltning genom uthyrnings- och rekryteringslösningar.

För oss är varje kund och kandidat viktig och unik. Oberoende om du är en kund eller kandidat så verkar vi för att arbeta proaktivt, affärsmässigt och långsiktigt.

Vi som arbetar med konsultlösningar och rekrytering på Proval har själva flerårig erfarenhet av att aktivt arbeta inom ekonomi, redovisning och förvaltning. Det gör att vi har förståelse för de utmaningar som våra kunder dagligen ställs inför.

Genom kompetens, erfarenhet och personligt engagemang hjälper vi er att finna en lämplig konsult- och/eller rekryteringslösning för ert företag.

Vi tror på att skapa långsiktiga och nära relationer till våra uppdragsgivare vilket ger ökad kunskap och förståelse för er verksamhet. Denna kunskap möjliggör i sin tur att vi lättare kan finna den kompetens, erfarenhet och personlighet bland våra kandidater som passar in i er verksamhet.

Proval har tillhandahållit kvalificerade konsultlösningar inom ekonomi och förvaltningstjänster, främst inom fastighetsbranschen, sedan 2006. Sedan några år tillbaka har vi valt att bredda oss och tillhandahåller våra tjänster även till andra branscher på marknaden. Det ger oss än mer erfarenhet och möjlighet att tillfredsställa våra kunders och kandidaters behov och önskemål.

Våra kunder har genom åren varit allt från små företag till större koncerner. Uppdragen har bl.a. varit uthyrning av konsulter samt ett tillhandahållande av ekonomisk- och administrativ förvaltning till fastighetsägare. Vart och ett av dessa uppdrag har haft sin unika komplexitet, krav, kompetensbehov och förutsättningar.

Vår affärsidé är enkel

Att hjälpa våra kunder att utvecklas genom att bistå med kvalificerad kompetens över tid.

Våra målsättningar

Vårt mål är att skapa goda och långsiktiga relationer till våra uppdragsgivare så att vi kan finna tidseffektiva och kompletta lösningar som passar just deras verksamhet.

Vårt mål gällande våra kandidater är att bli en intressant och närvarande uppdrags- och arbetsförmedlare som värnar om kandidatens ambitioner, vilja, kompetens och personlighet.

Några nöjda kunder

Hur uppnår vi vår målsättning?

Genom att verka för långsiktiga och nära relationer till våra uppdragsgivare som ger oss en förståelse för deras verksamhet, affärer och behov.

Värna om våra anställdas och underkonsulternas kompetens och utveckling.

Att alltid verka för ständiga förbättringar för våra kunders verksamheter.

Våra ledord är affärsmässighet, engagemang, tillgänglighet och fokus på era affärer.

Alla uppdrag värderas lika

Vi tycker att det är viktigt att varje kund ska känna sig unik och få bästa möjliga lösning.

Oberoende storlek på företag så är vår uppgift att leverera bästa möjliga kandidat till er organisation. Våra medarbetare sätter alltid kunden och dess verksamhet i fokus och strävar efter att skapa en långsiktig relation. Genom att lära känna era affärer och ert behov kan vi enklare bistå med rätt kompetens i olika delar av er verksamhet och vid alla tänkbara faser i er utveckling.

Kompetens efter behov

Varje uppdrag är unikt och kräver sin kompetens, erfarenhet, etc. Vi handplockar våra konsulter baserat på era behov och önskemål. Behoven och önskemålen kan variera över tid inom en organisation men genom flexibilitet och engagemang samt en bred kompetensbas inom våra nätverk har vi möjlighet att anpassa lösningen över tid och leverera kompetens efter behov.

Att leverera konsulter som har adekvat kompetens, erfarenhet är professionell och har en för uppdraget lämplig personlighet har alltid varit viktigt för oss och är en förutsättning för att uppnå vårt mål.

Läs mer om hur vi arbetar »

Oavsett om ni väljer att anlita oss för en interimslösning eller hjälp vid rekrytering av ny medarbetare så är vårt mål att leverera rätt person som tillför värde för er verksamhet och bidrar till dess utveckling.

Kontakta oss så berättar vi mer »