Konsult- och interimslösningar

Välj konsult- och interimslösningar som passar er verksamhet

Hyr in en kvalificerad konsult vid arbetstoppar, förändringsarbete, projekt eller vid planerad och/eller oplanerad frånvaro. Vi är måna om att på ett flexibelt och snabbt sätt lösa era akuta personalbehov.

Även om uppkomsten av behovet att anlita en konsult ofta uppkommer med kort varsel strävar vi ändå emot att skapa långsiktiga och nära relationer med våra uppdragsgivare. Ju mer vi på förhand vet om ert som företag desto lättare har vi att finna en konsult som passar era behov av kompetens och personlighet.

För att finna bästa möjliga kandidat för ert uppdrag söker vi internt och externt inom vårt konsultnätverk. Inom vårt nätverk har vi kandidater och underkonsulter med kompetens och erfarenhet inom våra respektive områden. Samtliga kandidater/konsulter har högskoleutbildning eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Genom denna breda sökning får vi snabbt tillgång till

  • Bred kompetens- och erfarenhetsbas.
  • Konsulter som snabbt sätter sig in i problem och arbetsuppgift.
  • Kan identifiera eventuella förändrings- och förbättringsmöjligheter inom ramen för uppdraget.
  • Konsulter med en personlighet som passar in i er organisation.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill ni hyra eller rekrytera?