Rekryteringslösningar

Att rekrytera rätt medarbetare är en viktig faktor för framgång

Att rekryterar en ny medarbetare till organisationen behöver inte bara innebära att man ska täcka ett behov. Det ger en även en möjlighet att se över organisationen struktur och uppbyggnad. En möjlighet till utveckling med ny kompetens, energi och synsätt.

Vi kan hjälpa er med rekrytering av allt från enstaka personer till ett helt team av personal, beroende på era behov och önskemål. Oberoende av antalet så är varje rekrytering unik.

Vi utgår ifrån en kompetensbaseradrekrytering och lägger även stor vikt på våra kandidaters personligheter för att få bästa möjliga långsiktiga matchning.

Som ett komplement till rekryteringen kan vi genomföra färdighetstester och personlighetstester för att underlätta beslutsfattande för den aktuella rekryteringen.

Väljer ni att anlita oss för er rekrytering upprättar vi en företagsprofil och genomför en behovsanalys. Därefter upprättar vi tillsammans kravprofilen som vi sedan arbetar utifrån genom hela rekryteringsprocessen.

Garanti

Vårt mål är att ni ska finna den rätta nya medarbetaren som har kompetens för uppgiften och en personlighet som passar i er organisation. Vid rekrytering ger vi er 3 månaders garanti för att den tillhandahållna kandidaten inte vill sluta under den tiden. Garantin gäller även om ni som uppdragsgivare under dessa 3 månader väljer att avsluta anställningen.

Under tiden vi rekryterar hjälper vi gärna till med en interimslösning.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill ni hyra eller rekrytera?