Konsultbolaget där kompetens och personligt engagemang går hand i hand.

Vi hyr ut och rekryterar kvalificerad kompetens inom Ekonomi och Förvaltning som stärker upp er organisation.

Söker ni en konsult, interimslösning eller hjälp med rekrytering? Hör av er till oss så hjälper vi till!

Våra Tjänster

Hyr en konsult av oss eller låt oss hjälpa er finna er nya medarbetare.

Låt oss hjälpa er finna en kandidat som har dokumenterad kompetens, erfarenhet samt en personlighet som passar in hos er.

Proval är ett mindre bolag som utmanar de större aktörerna i branschen. Vi tycker att en kandidats personlighet är lika viktig som dennes kompetens. Med kompetens löser vi problemet och med personligheten bygger vi relationer som för företaget framåt. En bra kombination av dessa förmågor och egenskaper tror vi bidrar till ett företags utveckling och framgång.

Vi tror på att långsiktiga och nära relationer med våra uppdragsgivare ger oss en ökad kunskap om er verksamhet och dess medarbetare. Genom denna kunskap kan vi lättare finna kompetens, erfarenhet och personlighet bland våra kandidater som passar just er verksamhet.

Oberoende om uppdraget avser en konsultuthyrning eller en rekrytering så är varje uppdrag unikt och kräver sin arbetsinsats och engagemang från alla parter. För varje uppdragsgivare upprättar vi en företagsprofil och för varje uppdrag upprättar vi tillsammans en behovsanalys och en kravprofil. Utifrån dessa letar vi sedan fram de mest lämpade kandidaterna.

Vi som arbetar med detta har själva flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom området vilket gör att vi lättare sätter oss in i era behov och de krav ni har på kompetens och erfarenhet.

VARFÖR PROVAL?

Förståelse för våra uppdragsgivares situation och behov

Vi som arbetar med uthyrning-och rekrytering har lång egen erfarenhet av liknade arbetsuppgifter. Det gör att vi har en stor förståelse för er situation, behov, krav, etc

Vår strategi

Vår strategi är att våra kunder ska vilja stanna hos oss länge och därför bygger vi hellre långsiktiga relationer än att vi tar korta snabba uppdrag. Vi tror att detta på sikt är något som gynnar både våra uppdragsgivare och våra kandidater.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Oberoende om det gäller en konsult eller en rekryteringslösning så är varje uppdrag och process unik. Vi utgår från en kompetensbaserad process i samtliga fall för att kunna göra en så objektiv bedömning av kandidaten som möjligt.

Se vår Arbetsprocess

Vårt kandidatnätverk

Vi har ett stort kandidatnätverk och samarbetar med en rad aktörer för att finna den kandidat som passar bäst för det aktuella uppdraget eller tjänsten.

Vi är måna om att kunna erbjuda våra kandidater intressanta och utvecklande uppdrag som berikar så väl deras kompetens, erfarenheter samt deras personlighet.

Låt oss träffas förutsättningslöst över en kaffe så berättar vi mer!

Nedan är några av de tjänsteområden som vi kan vara behjälpliga inom

  • Redovisningsekonom
  • Redovisningsansvarig
  • Koncernredovisningsekonom
  • Ekonomichef
  • Finansiell controller
  • Projekt controller
  • Hyresadministratör
  • Löneadministratör
  • Etc.